Data Privacy
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“)
Informujeme, že v souvislosti se službami využívanými ve Fitnss Chabry s.r.o. (dále jen „Správce“) jsme povinni na základě §3a odst. 3 zákona 115/2001 Sb. o podpoře sportu (dále jen „ZOPS“) zpracovávat Vaše 1 jméno a příjmení, 2 datum narození, 3 adresu místa pobytu, 4 u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství.
Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence klientské základny a s tím
souvisejícími činnostmi. Jsem informován/a, že na základě §3a odst. 6 ZOPS budou zpracovávány a uchovávány Osobní údaje dle bodu 1 až 4 po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a. Jsem informován o tom, že v případně odmítnutí poskytnutí výše zmíněných Osobních údajů nemohu využívat služby poskytující Fitness Chabry s.r.o..